Tävlingskalender 2022

söndag 2022-05-22 Hudiksvall
söndag 2022-08-14 Östersund
lördag 2022-08-27 Bollnäs
lördag 2022-09-24 Örnsköldsvik

Gemensamma Regler 2022

Regler 2022

 

Regler för Mittendurocupen 2022.

Cupen avgörs med 4 deltävlingar samtliga resultaten räknas.
Tävlingarna körs som nationell endurotävling.
Alla klasser räknas ihop till en slutlig cup.


Klassindelning.

Bredd öppen för förare med Elit,Senior och Juniorlicens. Åktid ca 2tim vid typ2 och ca 1,5-2tim vid Typ1

Junior, öppen för förare med juniorlicens 15-23år, Åktid ca 1,5 tim vid typ2 och ca 1-1,5tim vid Typ1

Motion -39år, öppen för förare med Senior eller juniorlicens t.om. med det år man fyller 39 . Åker lika som Junior.

Motion 40år-49år, öppen för förare med Senior eller juniorlicens,fr.om det år man fyller 40 . Åker lika som Junior

Motion 50år-, öppen för förare med Senior eller juniorlicens,fr.om det år man fyller 50 . Åker lika som Junior

E0U Max 85cc 2T & 150cc 4T. Ålder 12-16 år. Åktid vid Typ2 1tim och vid Typ1 ca45min-1tim.

E1U Max 144cc 2T & 250cc 4T. förare 13-16år. Åktid vid Typ2 1tim 15min och vid Typ1 ca1tim-1tim 15min.

Dam Öppen för damer och tjejer från 13år. MC: E0,E1,E2 & E3. För förare med ungdoms eller juniorlicens gäller SR 2.1.2.2 och 2.1.2.4 angående storlek på MC.
Åktid som E1U.

Guldhjälm -12år med guldhjälmslicens enduro. Min 65cc. Max 85cc 2T eller 150cc 4T. Körtid ca 45min
Startordning

Respektive klass startar i ordning efter aktuell tabellställning. Förare som ej tagit poäng lottas startordningen för.

Anmälan, Avgifter och licens.
Anmälan till respektive tävling görs via Svemo TA, http://ta.svemo.se
Länk till anmälan finns på www.mittenduro.com
För att kunna anmäla dig krävs en inloggning, om din klubb har skickat ut inloggning till idrottonline använder du denna, när du är inloggad på din klubbs sida finns en flik längst upp som heter Svemo TA där du då kan går in för att anmäla dig.

Startavgift:
Guldhjälm 250:-, E0U, E1U& Dam 300:-. Övriga 400:-


Anmälningsavgiften betalas direkt via Svemo TA vid anmälan.
Anmälningsavgiften skall vara betald innan anmälan är godkänd!!
Förare som är berättigad till fri eller reducerad startavgift efter 2021 betalar EJ in anmälningsavgift utan betalar på plats.


Vid återbud senast 09:59 tävlingsdagen återbetalas startavgift minus 100:- i exp. avg! Återbud görs via Svemo TA

Anmälan till respektive tävling kommer att stänga på torsdag kväll inför respektive tävling. Vid efteranmälan på tävlingsplatsen eller om startavgift ej är betald tas en efteranmälningsavgift  på 100:- ut. 


Licenser:

För Guldhjälmsklass krävs Guldhjälm Enduro.
För E0U & E1U krävs Ungdomslicens Enduro
För Dam krävs Ungdomslicens Enduro, Juniorlicens Enduro eller Seniorlicens Enduro beroende på ålder.
För Juniorer krävs Juniorlicens Enduro
För övriga krävs Senior eller Elitlicens Enduro.

Engångslicens kan ENDAST lösas på via Svemo TA!! 


Observera att MX licens ej gäller!!

 

Priser.

Vid respektive tävling.

Guldhjälmsklass, Pokal till dom tre första, plakett eller pokal till samtliga.

E0U & E1U pokaler till 1/3 av antalet startande. 

Bredd ,Junior, Dam, Motion Inga priser vid deltävling.

 


Priser för totala cupen.

För klasser ingående i cupen delas följande priser ut:

Pokal 1/3 del av deltagande som kört minst 2 deltävlingar, (dock minst alltid till topp 3).

För alla klasser förutom Guldhjälm även:

OM fler än 6st har kört minst fyra tävlingar:

1:an erhåller fria startavgifter i cuptävlingarna 2023
2:an erhåller 100:- lägre startavgift i cuptävlingarna 2023
3:an erhåller 50:- lägre startavgift i cuptävlingarna 2023.


OM 4-6st har kört minst fyra tävlingar:
1:an erhåller 100:- lägre startavgift i cuptävlingarna 2023
2:an erhåller 50:- lägre startavgift i cuptävlingarna 2023

OM färre än 4 har kört minst fyra tävlingar:
1:an erhåller 100:- lägre startavgift i cuptävlingarna 2023


Dessa priser kan ej nyttjas vid nedklassning till motionsklass.
Motion åkare kan endast nyttja rabatterad startavgift vid uppklassning till Bredd 2023.

Startnummer och bakgrundsfärg.


Följande färger skall användas skrivet bakgrund/sifferfärg.
Observera att det är licensklass och ej tävlingsklass som avgör färger. Detta betyder att även bredd och motionsklass skall ha Gul/Svart.

Ungdom Vit/Svart
Junior Grön/Vit
Senior Gul/Svart
Elit Röd/Vit
Dam Lila/Vit (oavsett licensklass)


Guldhjälm har valfri färg, observera dock att siffrorna skall synas bra mot bakgrunden!

Fasta nummer kommer att användas under hela cupen.

 

Numren kommer att ligga inom följande nummerserier:

Bredd                 1-50
Junior                51-100
Motion -39år    101-200
Motion 40år-    201-300
Motion 50år-    301-399

Ungdom E0       301-350
Ungdom E1       351-399
Dam                    401-499

Guldhjälm 65cc-85cc 1-99
För att välja startnummer loggar du in på Svemo TA, går in under din profil och fasta startnummer.
Därefter väljer du ett startnummer i den klass du tänker köra i.

Typ av tävlingar.

Tävlingar kan vara av både Typ 1 och Typ 2.

Om tävlingen körs som typ 1 kan den köras både med en totaltid eller transportsträckor och tidkort.
Vid typ 1 skall körtiden på specialsträckorna anpassas för repektive klass så att det motsvarar tiderna under klassindelning.

Ungdom och Dam skall köra separat från övriga klasser.

Guldhjälmsklasserna skall alltid köra separat från övriga klasser, typ av tävling får här väljas fritt, men varlopp på en för funktionärer lättövervakad bana rekomenderas. Endast individuell start får användas med minst 20 sekunder mellan förarna.

Oavsett vilken tävlingstyp som väljs skall det klart framgå i inbjudan till tävlingen om vad som gäller.

Vid samtliga tävlingar skall oregistrerade motorcyklar tillåtas.


Tidtagning:
All tidtagning kommer att ske med transponder. Den transpondertyp som används är AMB/My Laps MX, dvs samma som i cross. Transponder tillhandahålls ej av arrangör.
Transponder som används av förare i E0U,E1U & Dam kan även användas i övriga klasser då dessa kör separerat från varandra.
Detsamma gäller transponder som används av Guldhjälmsförare, samma transponder kan sedan användas i såväl ungdom som någon av dom andra klasserna.Ljudmätning/Besiktning.

Samtliga motorcyklar skall besiktas!!
Ljudmätning kommer att genomföras på tävlingarna med 2m max metoden enligt reglementet.

 

Service.

Service enligt SR Enduro.
Miljömatta skall användas vid all uppställning av Motorcykel.. Brott mot detta innebär uteslutning från aktuell tävling.
 


Poängberäkning.

Poäng utdelas i cupen enligt följande: 50,45,42,40,39,38 osv. ner till 1.
Vid lika efter sista deltävlingen sker särskiljning flest antal segrar, andraplatser, tredjeplatser osv.
Om särskiljning fortfarande ej kan ske gäller resultat vid den sista deltävlingen. Därefter näst sista osv.

För att erhålla poäng måste minst ett varv köras vid typ2 tävling och minst ett SP vid Typ 1 tävling.Utöver dessa Serieregler gäller respektive tävlings TR, NT och SR